• امروز : جمعه - ۲۸ شهریور - ۱۳۹۹

خبرنگاری

۱۰فروردین
بحران ارتباطات در ارتباطات بحران
یادداشتی به قلم "رامین نظامی‌خواه"

بحران ارتباطات در ارتباطات بحران

رامین نظامی خواه در یادداشتی نوشت: رسانه ها به وظیفه خود در رابطه با بحران پیش آمده درست عمل کنند و آرامش جامع را بهم نزنند.

کلمات کلیدی