• امروز : پنج شنبه - ۱۲ تیر - ۱۳۹۹

سعید جلالی

30مارس
سرمایه اجتماعی مردم تبریز «کرونا» را شکست می دهد
مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد :

سرمایه اجتماعی مردم تبریز «کرونا» را شکست می دهد

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد گفت: سرمایه اجتماعی مردم تبریز «کرونا» را شکست می دهد.