• امروز : چهارشنبه - ۱۸ تیر - ۱۳۹۹

سهند شهری ایمن

05مارس
الحاق شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن
الحاق شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن

الحاق شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن

شهر جدید سهند با حضور دکتر «شومبرگ»، از مسئولان شبکه جهانی جوامع ایمن از کارولینسکای سوئد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان اسکو به شبکه جهانی جوامع ایمن ملحق شد.