بایگانی‌های مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز | نسل تدبیر
فرج زاده به عنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد ۲۰ آذر ۱۳۹۸
طی حکمی از سوی هاشمی منش؛

فرج زاده به عنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، ناصر فرج زاده به عنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد.