بایگانی‌های ناصر فرج زاده | نسل تدبیر
فرج زاده به عنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد ۲۰ آذر ۱۳۹۸
طی حکمی از سوی هاشمی منش؛

فرج زاده به عنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، ناصر فرج زاده به عنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد.

اولین محموله صادراتی سال جاری گروه ماشین سازی تبریز  ارسال شد ۱۹ تیر ۱۳۹۸
پس از بازگشت سهام به صندوق بازنشستگان فولاد:

اولین محموله صادراتی سال جاری گروه ماشین سازی تبریز ارسال شد

اولین محموله صادراتی گروه ماشین سازی تبریز در سال جاری و پس از بازگشت به صندوق بازنشستگان فولاد و به کشور آلمان ارسال شد.

ناصر فرج زاده از چهره های شاخص صنعت و اقتصاد استان، سرپرست گروه ماشین سازی شد ۱۷ تیر ۱۳۹۸
آغاز تحولات مثبت در گروه ماشین سازی

ناصر فرج زاده از چهره های شاخص صنعت و اقتصاد استان، سرپرست گروه ماشین سازی شد

طی جلسه ای با حضور معاون وزارت کار و امور اجتماعی گروه ماشین سازی تبریز واگذار و سرپرست آن منصوب شد.