بایگانی‌های پحوزه های هنری | نسل تدبیر
تربیت نسل هنری متخصص در دانشگاه صنعتی سهند ۱۹ آذر ۱۳۹۸

تربیت نسل هنری متخصص در دانشگاه صنعتی سهند

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از تربیت نسل هنری متخصص و متعهد در دانشگاه صنعتی سهند خبر داد.