• امروز : جمعه - ۱۷ مرداد - ۱۳۹۹

کریم صادقزاده تبریزی

۳۱خرداد
دوئل بیگی و صادقزاده/معذرت خواهی یا لکه‌ای سیاه!

دوئل بیگی و صادقزاده/معذرت خواهی یا لکه‌ای سیاه!

یادداشت اختصاصی نسل تدبیر به قلم"سید مرتضی مرتضوی" را در این نوشتار بخوانید.