• امروز : یکشنبه - ۲۶ مرداد - ۱۳۹۹

کمبود انسولین

۰۵مرداد
کمبود انسولین وجود ندارد

کمبود انسولین وجود ندارد

انسولین برای بیماران دیابتی از نان شب واجب‌تر است، گرچه به علت تحریم و مشکلات اقتصادی تامین انسولین‌های قلمی خارجی مشکل شده اما انسولین‌های تزریقی انسانی (غیر قلمی) کمبود ندارند.

کلمات کلیدی