بایگانی‌های گازشهری | نسل تدبیر
۶۱ روستای آذربایجان‌شرقی در سال‌جاری به شبکه گاز متصل شدند ۲۱ آذر ۱۳۹۸

۶۱ روستای آذربایجان‌شرقی در سال‌جاری به شبکه گاز متصل شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی گفت: امسال ۶۱ روستای استان به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده است.