بایگانی‌های گورستان سهند | نسل تدبیر
شهر سهند، گورستان هم ندارد/نارضایتی مردم از نبود ناوگان حمل‌و‌نقل ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
رضی منش، فرماندار اسکو:

شهر سهند، گورستان هم ندارد/نارضایتی مردم از نبود ناوگان حمل‌و‌نقل

فرماندار شهرستان اسکو گفت: اجازه توسعه بی‌رویه شهر سهند و بدون توجه به زیرساخت اساسی شهر و ایجاد کاربری‌های عمومی را نخواهیم داد.